“Ik leer aan ouders hoe kinderen kunnen spelen”

Kort verhaal

“Ik heb een wereldbaan. Ik mag bij mensen thuis komen om ze te ondersteunen in de zorg voor hun kind. In de begeleiding van het kind ben ik professioneel en mag  ik kind zijn. Natuurlijk wel met de ontwikkelingsdoelen in het vizier.”

Christan Labee werkt als thuisbegeleider Kindzorg. Ze komt wekelijks  bij tal van gezinnen over de vloer voor thuisbegeleiding aan kinderen en opvoedondersteuning aan ouders. “Ik leer bijvoorbeeld aan ouders hoe kinderen kunnen  spelen, als voorbeeldfunctie voor de ouders en het stimuleren van hun pedagogische vaardigheden. Maar de begeleiding kan ook gericht zijn op de ontwikkeling van het kind. We werken nauw samen met de behandelgroepen op De Cirkel, zodat de werkwijzen op elkaar zijn afgestemd. Wat een kind binnen de behandeling leert, wordt dan, waar mogelijk, ook  toegepast in de thuissituatie. Hierdoor krijgt het kind meer voorspelbaarheid.”

“Onze kracht is dat we alle momenten van de dag beschikbaar zijn.”
Christan Labee

Tot 18 jaar
Alle kinderen die Christan ziet, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking. “Afhankelijk van de vraag, kom ik één uur per week of meerdere uren. Onze kracht is dat we alle momenten van de dag beschikbaar zijn. Bij sommige kinderen bereiken we de gestelde doelen en kunnen we de thuisbegeleiding loslaten. Andere kinderen zien we tot hun achttiende verjaardag. Daarna gaan ze over naar de thuisbegeleiding voor volwassenen.”