Uw leven, Samen zorgen

Strategisch plan 2018 - 2022

Bij Zorgstroom hebben cliënten een goed leven, met die mensen om zich heen die er voor hen toe doen. Dat kunnen we niet alleen. Daar zorgen we samen met de cliënt, het netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners en andere zorgverleners voor.

open magazine